Modernizace mostových jeřábů

Modernizace mostových jeřábů Modernizace mostových jeřábu – je řada opatření ke zlepšení a zvýšení účinnosti zvedací kapacity v důsledku opravy, výměny a instalaci nových komponent a mechanismů. Práce lze provádět samostatně nebo souběžně s generální opravou zdvihacích zařízení.

Výhody modernizace mostových jeřábů

Modernizace mostového jeřábu může zvýšit ziskovost zařízení a prodloužit jeho životnost, stejně jako:
 • Změnit základní parametry zvedacího mechanismu uvedené výrobcem, jako jsou: nosnost, rozpětí, rychlost.
 • Výrazně snížit spotřebu energie.
 • Zabránit nechtěnému odstavení a neplánovanému prostojí.
 • Snížit počet zaměstnanců.
 • Snížit náklady na provoz a údržbu zdvihacích zařízení.
 • Modernizace zdvihacích zařízení zajišťuje jeho soulad s bezpečnostními pravidly.

Druhy modernizace mostových jeřábů

Modernizace jeřábového zařízení se dělí:
 • Na částečnou – samostatnou modernizaci elektrických a mechanických částí jeřábu (včetně kovové konstrukce jeřábu).
 • Komplexní – kompletní rekonstrukce mostových jeřábů (elektrické a mechanické díly jeřábu).

Modernizace jeřábových drah včetně geodetického zaměření

Nivelací jeřábové dráhy provádí naše geodetická organizace pro všechny typy portálových a mostových jeřábů v rámci rekonstrukce jeřábu. Provádí se kontrola roviny a ostatních geometrických parametrů jeřábu.

Modernizace elektroinstalace jeřábového zařízení

Tato fáze spočívá v nahrazení elektrické části zvedacího zařízení v souladu se zpracovaným projektem. Modernizace kabelových vedení a trolejí. Zlepšit spolehlivost elektrického zařízení jeřábu, v důsledku: zjednodušení zapojení, proudového omezení při startu a chodu motoru. Obzvlášť důležitá je instalace frekvenčních měničů. Kontrola pohybu jeřábu díky frekvenčnímu měničů: rozšiřuje rozsah regulace otáček, eliminuje houpání zatížení. Regulace frekvence značné spoří množství energie díky: vrácení brzdící energie do sítě a podpory stálého (nikoliv dynamického) rotujícího momentu zatížení motoru. Úspora energie dosahuje 40% a více.

Výměny kladkostrojů

Zvýšení nosnosti jeřábu prostřednictvím nahrazení elektrického kladkostroje.

Zvýšení nosnosti jeřábu

Modernizace mostového jeřábu za účelem zvýšeni jeho přepravní nosnosti.

Přetěžovací a protikolizní zařízení

Instalace nebo výměna omezovače zatížení jeřábu – chrání proti přetížení. Moderní omezovače okamžitě spouští, deaktivací zdvihacího mechanismu, při zvedání nákladu o hmotnosti vyšší než je přípustná.

Partneři

 • Nord – převodovky + frekvenční měniče
 • Ortec- kolejnice + upínací systémy
 • Hetronic, HBC, Giovenzana – dálkové ovládání
 • Akapp, Wampfler – napájecí troleje
 • Liftket – řetězové kladkostroje
 • UniResult – kladkostroje Podem